Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Ένα έγκλημα συντελείται στο Γραμματικό

Βρισκόμαστε στο Γραμματικό, στο σημείο όπου έχει χωροθετηθεί ΧΥΤΥ, σύμφωνα με τον τελικό Περιφερειακό Σχεδιασμό της Αττικής που ψηφίζεται σήμερα από τον ΕΣΔΝΑ. Μιλάμε για την συνέχιση ενός εκτρωματικού έργου. Ο χώρος έχει κλίση εδάφους παραπάνω απ´ το επιτρεπτό από την ευρωπαϊκή νομοθεσία 30%. Φανερή από τις φωτογραφίες η ύπαρξη δύο βαθιών ρεμάτων (εκεί όπου σκοπεύουν να αδειάζουν τα σκουπίδια είναι λεκάνη απορροής υδάτων). Για το συγκεκριμένο έργο έχει επιληφθεί μέχρι και η Επιτροπή διαφθοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεντάχθηκε από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ως παράνομο. Στον λόφο που φαίνεται στο κέντρο, μπροστά από τη λίμνη (!), έχουν βρεθεί βυζαντινή αγροικία και κατάλοιπα πρωτοελλαδικών κτισμάτων.