Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Τοποθέτηση Ευτυχίας Παπαλουκά σχετικά με τα δημοτικά τέλη Kαθαριότητας, Φωτισμού, Δημοτικού φόρου 2013-2014 (κατά την 27η Συνεδρίαση του ΔΣ)


Φέρνετε σήμερα 4 Νοεμβρίου 2013, προς ψήφιση την αναπροσαρμογή των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου των ετών 2013-14.

Δηλαδή μετά από ένα χρόνο περίπου για το έτος 2013. Και αυτό μετά από υπόδειξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Υπάρχει μεγάλη ευθύνη τόσο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ενέκρινε τον προυπολογισμό του 2013 χωρίς τις απαραίτητες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής των τελών, όσο και της εναπομείνασας διοίκησης που πεισματικά μέχρι σήμερα δεν έφερνε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Και αυτό παρά τις επισημάνσεις που γίνονταν σε κάθε σχεδόν συνεδρίαση από τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ερωτώ λοιπόν, με ποιο δικαιολογητικό έγγραφο η ΔΕΗ εισπράττει τα τέλη αυτά όλο το 2013 αφού είναι γνωστό ότι αποφάσεις σχετικά με τα τέλη πρέπει να λαμβάνονται κάθε χρόνο εκτός και αν το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του έχει ορίσει κάτι διαφορετικό. Αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί γιατί υπάρχει μεγάλη ευθύνη εκ μέρους των υπευθύνων. Δεύτερο ζήτημα: Ποια στοιχεία θα πρέπει να λάβει υπόψιν του το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα για να αποφασίσει πώς θα επιβάλει τα τέλη αφού για το 2013 θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα έσοδα και τα έξοδα του 2012 και για το 2014 του έτους 2013. Όπως θα θυμάστε είχε έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα επιβολής των τελών αυτών για το 2013 με την απόφαση της ΟΕ 222/2012 και απερρίφθει από το Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση της διοίκησης που όριζε να παραμείνουν τα τέλη στο ύψος του 2011.

Τότε είχαμε προτείνει μείωση κατά 10% γιατί τα ανταποδοτικά έσοδα ήταν περισσότερα κατά 450.000 ευρώ σε σχέση με τα έξοδα. Η πρόταση αυτή είχε στηριχθεί στα στοιχεία που είχαμε λάβει από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Έκτοτε το θέμα δεν επανήλθε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ληφθεί νεότερη απόφαση παρότι ο νόμος είναι σαφής και ορίζει πως χρειάζεται κάθε χρόνο η λήψη νέας απόφασης για την επιβολή των τελών.

Συνεχίζει λοιπόν μέχρι σήμερα ο Δήμος να εισπράττει τα τέλη μέσω της ΔΕΗ χωρίς απόφαση, δηλαδή παρανόμως. Δεν μπορεί λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο με μία εισήγηση και για τα δύο έτη (2013, 2014) να φέρνει το θέμα, γιατί το κάθε έτος έχει διαφορετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων.

Τρίτο ζήτημα: Για πρώτη φορά-και το τονίζω αυτό- μετά από τρία χρόνια, έρχεται η διοίκηση προεκλογικά να βοηθήσει όλες τις αδύναμες ομάδες (άπορους, ΑμεΑ, πολύτεκνους κλπ) με έκπτωση των δημοτικών τελών.

Σημειωτέον πως δεν υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά το ποσό στο οποίο ανέρχεται το κόστος της ενέργειας αυτής.

Γιατί όπως με πληροφόρησαν οι υπηρεσίες του Δήμου, δεν υπάρχουν καταστάσεις παρά μόνο πληροφόρηση σχετικά με τους απόρους, που κατά προσέγγισή μπορούμε να υπολογίσουμε σύμφωνα με τα στοιχεία του κοινωνικού παντοπωλείου.

Είναι απαράδεκτο το θέμα της στήριξης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων να αντιμετωπίζεται κατά αυτόν τον τρόπο.
Είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει μέριμνα παρά μόνο προεκλογικά και για λόγους εντυπωσιασμού, χωρίς καμία οργάνωση και διαφάνεια.

Επόμενο ζήτημα: Τώρα που σας υπεδείχθει από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να γίνει ισοσκελισμός εσόδων-εξόδων για το τρέχον έτος, το πήρατε απόφαση να αφαιρέσετε 448.932,98 ευρώ από τα έξοδα ανταποδοτικών τελών με την αιτιολογία ότι η προυπολογισθείσες δαπάνες ήταν υπερδιογκωμένες.

Μα, σε όλες τις εισηγήσεις σας για αναμορφώσεις του προυπολογισμού αναφερόταν ότι έχουν αναγραφεί υπερδιογκωμένα έσοδα και απαιτούνταν αναμορφώσεις.

Όμως ποτέ δε φέρατε τέτοιες μειώσεις των ποσών, προκειμένου ο προυπολογισμός να είναι πραγματικός ως ο νόμος επιτάσσει.

Και έτσι βλέπουμε σήμερα το εξης παράξενο: ο προυπολογισμός του 2014 να έρχεται για ψήφιση με περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα σε σχέση με τους προυπολογισμούς των περασμένων ετών.

Δηλαδή ο προυπολογισμός του 2014 ανέρχεται στα 23.465.179,35 ευρώ ενώ όλη την περασμένη τριετία είχαμε προυπολογισμούς της τάξης των 34 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Έπρεπε να έρθει το Παρατηρητήριο από το κράτος για να μαζευτείτε;

Ζητάτε λοιπόν να διατηρηθούν οι συντελεστες για το 2014 όπως ισχύουν σήμερα και ρωτώ και πάλι πώς θα γίνει αυτό αφού απόφαση από το 2013 δεν υπάρχει..;

Και υπενθυμίζω πως δεν είχε εγκριθεί η τελευταία εισήγηση δημοτικών τελών που είχατε φέρει γιατί υπήρχε περίσσευμα στα έσοδα 450.000 ευρώ κλείνοντας η χρήση του 2012 και σύμφωνα με το νόμο έπρεπε να γίνει μείωση των τελών τουλάχιστον κατά 10%.

Όμως εσείς εντελώς παράνομα, διατηρήσατε ετσιθελικά τους ίδιους συντελεστές για το 2013 και τώρα ζητάτε να διατηρήσετε τους ίδιους συντελεστές του 2012 και για το 2014. Είμαστε σοβαροί; Επειδή εσείς κάνατε λάθη και αυθαιρεσίες, θα πληρώνει ο λαός της Φιλαδέλφειας και της Χαλκηδόνας;

Δεν ψηφίζω λοιπόν τη διατήρηση των συντελεστών και προτείνω μείωση κατά τουλάχιστον 15%.

Ευτυχία Παπαλουκά, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας