Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ του Παγκοσμίου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη τακτική συνεδρίαση του νέου ΔΣ του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς. Το σώμα συγκροτήθηκε αποτελούμενο από τα εξής μέλη: Πρόεδρος του Ιδρύματος ο Δήμαρχος Αριστείδης Βασιλόπουλος, αντιπρόεδρος η δημοτική σύμβουλος Ευτυχία Παπαλουκά, τακτικά μέλη του ΔΣ οι: Αντωναρόπουλος Χρήστος δημοτικός σύμβουλος, Μοδέ Αναστασία δημότης-κάτοικος, Κουνάδης Παναγιώτης δημότης-κάτοικος, Τσιλίκουνα Ευαγγελία δημότης-κάτοικος, Παπαδοπούλου Ελπίδα εκπρόσωπος του συλλόγου Ποντίων, Αντωνόπουλος Ιωάννης εκπρόσωπος του συλλόγου ΟΑΣΗ και Σεφεριάδου Δήμητρα εκπρόσωπος των εργαζομένων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ θα καλούνται πάντα και θα συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και άποψης, όπως αποφασίστηκε από το σώμα, και όλα τα αναπληρωματικά μέλη. Επιθυμία μας είναι η σταδιακή εμπλοκή και ενεργοποίηση όλων όσων επιθυμούν να προσφέρουν στο Ίδρυμα και στο Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού, αφιερώνοντας χρόνο και δυνάμεις για την ανάδειξή του. Οι δημότες θα ενημερώνονται συστηματικά για τις αποφάσεις του ΔΣ και για την υλοποίησή τους μέσω δράσεων και πρωτοβουλιών και θα καλούνται να τις πλαισιώνουν, καθώς η εξωστρέφεια είναι θεμελιώδες στοιχείο για τη λειτουργία του Παγκοσμίου Πολιτιστικού Ιδρύματος και την αξιοποίηση του Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού - ενός από τα πιο σπουδαία λαογραφικά μουσεία της χώρας μας.